Odkazy
Kontakt na redakci
Informace
pro autory

Podmínky
závodů KV a VKV

Kdy vycházíme
Programy
a download

Inzerce
Předplatné
Hlavní stránka
Web design AMARO
Inzerce v časopise a na internetu
Velikost
inzerátu

černobílá inzerce
barevná inzerce
1 cm2
44,-
53,-
celá stránka
171 × 264 mm
19 600,-
23 520,-
9 800,-
11 760,-
1/2 stránky
171 × 130 mm
2/3 stránky
112 × 264 mm
13 060,-
15 670,-
1/3 stránky
171 × 85 mm
54 × 264 mm
112 × 130 mm
6 530,-
7 830,-
1/4 stránky
171 × 63 mm
83 × 130 mm
4 900,-
5 880,-
1/6 stránky
112 × 63 mm
54 × 130 mm
3 260,-
3 910,-
1/9 stránky
54 × 85 mm
1/12 stránky
54 × 63 mm
2 170,-
2 600,-
1 950,-
1 630,-
Požadovaná šířka inzerátů: 54, 112, 171 mm
Inzerát dodaný v jiné šířce bude redakčně upraven k tíži inzerenta.
vnitřní strana
str
ana IV
43 000,-
53 000,-
Inzerce na obálce časopisu
Slevy při opakované inzerci:
- umístění inzerátu ve více než 3 číslech snižuje sazbu o 5 %
- ve více než 6 číslech snižuje sazbu o 10 %
- při celoroční inzerci o 20 %
- požadavek na zvláštní umístění inzerátu zvyšuje sazbu o 10 %
- přepis a grafická úprava inzerátu zvyšuje sazbu o 15 %
Všechny ceny jsou bez DPH (21 %)
AMARO, spol. s r. o.
Blanická 845/9
120 00 Praha 2
(4. patro, č. dveří 508)
návštěvy:
pondělí 13 - 16 h,
úterý a středa 8 - 11 h a 13 - 14 h
nebo po předchozí domluvě
tel: 702 106 157
Stránková inzerce
Kontakt:
Termín pro podání inzerce (objednávky) je do 5. předchozího měsíce. V objednávce musí být uveden rozměr inzerátu.
Inzeráty umisťujeme v inzertní části časopisu nebo na poslední straně. Inzerci přijímá Michaela Hrdličková.

Řádková inzerce
Inzerci přijímá redaktor Petr Havliš.
inzerce@aradio.cz
O časopisu
CD a DVD
Opravy k článkům